างศศิธร

Author's details

Name: นางศศิธร
Date registered: กรกฎาคม 19, 2018

Latest posts

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง — มีนาคม 10, 2020
  2. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง — มีนาคม 10, 2020
  3. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง — มีนาคม 10, 2020
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง — มีนาคม 10, 2020
  5. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทําชิ้นงานฟันเทียม จํานวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง — กุมภาพันธ์ 21, 2020

Author's posts listings

มี.ค. 10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

มี.ค. 10

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

มี.ค. 10

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

มี.ค. 10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ก.พ. 21

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทําชิ้นงานฟันเทียม จํานวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ก.พ. 21

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทําชิ้นงานฟันเทียม จํานวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ม.ค. 22

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ม.ค. 22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด D11-63

ม.ค. 22

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จํานวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ม.ค. 22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จํานวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

Older posts «

'