ต.ค. 09

สาระสำคัญในสัญญาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 2563

ดาวโหลดเอกสาร

ต.ค. 04

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบอาหารผูัป่วย ต.ค.-ก.ย.63

ดาวน์โหลด

ต.ค. 04

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะติดเชื้อประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ดาวน์โหลด

ต.ค. 03

สาระสำคัญในสัญญาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ดาวโหลดเอกสาร

ต.ค. 03

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวโหลดเอกสาร

ก.ย. 18

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ก.ย. 18

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ก.ย. 16

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ ฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวโหลดเอกสาร

ก.ย. 11

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๓ รายการ

ดาวน์โหลด

ก.ย. 11

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๓ รายการ

ดาวน์โหลด

Older posts «

'