มิ.ย. 17

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

มิ.ย. 17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

มิ.ย. 17

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

มิ.ย. 17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

มิ.ย. 14

สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวโหลด

มิ.ย. 14

สาระสำคัญในสัญญาจ้างย้ายและซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวโหลดเอกสาร

มิ.ย. 14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโล่ห์รางวัล จำนวน 33 ชุด

ดาวโหลดน์

มิ.ย. 14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวโหลดเอกสาร

มิ.ย. 14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายและซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวโหลดเอกสาร

มิ.ย. 12

สาระสำคัญในสัญญา จ้างกั้นห้องด้วยกระจกอลูมิเนียมห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินและห้องคลอด

ดาวโ่หลด

Older posts «

'