ส.ค. 20

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ส.ค. 20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ส.ค. 20

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ส.ค. 20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ส.ค. 20

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ส.ค. 20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ส.ค. 19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรก่อนการเกษียณอายุราชการ จำนวน 3 คัน

ดาวโหลดน์

ส.ค. 19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวโหลด

ส.ค. 16

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป้นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3

ดาวน์โหลด

ส.ค. 16

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

Older posts «

'