ธ.ค. 11

ประกาศสารสำคัญในสัญญา จำนวน 3 สัญญา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ธ.ค. 11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดปลวกอาคาร 3 ชั้น จำนวน 2 อาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ธ.ค. 11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ๋อมชุดตลับลูกปืนของด้ามกรอฟันชนิดหมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ธ.ค. 11

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ธ.ค. 11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ธ.ค. 11

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ธ.ค. 11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ธ.ค. 07

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ธ.ค. 07

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ธ.ค. 07

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จํานวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

Older posts «

'