รายชื่อโรงเรียนในระบบ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 4,492 ผลลัพธ์
#รหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียน
1010097โรงเรียนบ้านเขาล่อม
2010156บ้านโละใหญ่
308485762โรงเรียนวัดโกศาวาส
408879022โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
51018210854โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดน
61018330187โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา
71080210001โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
81080210002โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ
91080210003โรงเรียนวัดน้ำรอบ
101080210004โรงเรียนวัดทุ่งแย้
111080210005โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น
121080210006โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์
131080210007โรงเรียนวัดชัน
141080210008โรงเรียนวัดหนองบัว
151080210009โรงเรียนบ้านย่านซื่อ
161080210010โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
171080210011โรงเรียนวัดสวนพล
181080210012โรงเรียนวัดบ้านตาล
191080210013โรงเรียนวัดวนาราม
201080210014โรงเรียนบ้านนาเคียน